Vaccination af kat


Typer af vacciner

Kattesyge & katteinfluenza

Den langt hyppigste vaccination (kernevaccinen) der gives til katte, er mod kattesyge (panleukopeni) og katteinfluenza (calici- og herpesvirus). Derudover kan der vaccineres mod chlamydia infektion samt mod leukæmivirus (Felv). Endelig skal der vaccineres mod rabies i tilfælde af udlandsrejse.

 

Vaccinationsanbefalinger kat

Basisvaccination med kernevaccinen gives 2-3 gange med en måneds mellemrum – kan gives fra killingen er 8 uger gammel. Derefter revaccination efter 1 år. Herefter årlig vaccination.
Rabiesvaccinationen holder 3 år hvis katten er over 3 mdr. gammel ved vaccination.