Løbetid hos hund


Er din hund i løbetid?

Løbetid hos hund 

De fleste tæver bliver kønsmodne, omkring 6-12 måneders alderen. Løbetiden/brunsten optræder for de fleste tævers vedkommende 2 gange årligt.

Den enkelte brunstperiode starter med den såkaldte forbrunst, der gennemsnitlig varer ca. 9 dage. Tæven kan ændre adfærd og ofte ses der et let blodigt flåd fra de ydre kønsorganer. Herefter indtræder brunsten, der ligeledes typisk varer ca. 9 dage.

Tæven vil i denne periode oftest acceptere tilnærmelser fra hanhunden – og en evt. parring vil kunne finde sted. Under brunsten ses ofte et mere tyndflydende og mere lyst udflåd. Brunsten afløses af en efterbrunst, der varer ca. 2 måneder. Endelig kommer der en ” hvileperiode ” med en varighed på ca. 3 måneder.

Hunhunden gennemløber ovenstående cyklus livet igennem. Enkelte, ældre, tæver kan dog have en ” stille ” brunst, som ikke rigtig registreres – men den er der!

Der kan være flere årsager til, at man ønsker at udsætte løbetiden hos tæven. Det kan være for at undgå en evt. adfærdsændring hos tæven, for at hindre utilsigtet parring eller blot for at undgå at hunden bløder. Også hindring af strejfen kan være målet med løbetidsudsættelse.

Når man anskaffer sig en tæve, bør man så tidligt som muligt tage stilling til tævens ”reproduktive karriere” . Er man i tvivl om hvilke tiltag man skal vælge, er det en rigtig god ide at diskutere problemstillingen med dyrlægen og finde frem til den helt rigtige ”løsning” for den enkelte tæve.

Der findes flere muligheder for at undgå løbetider.​